Jo tættere du er på din kerne, jo mere autentisk er du.

Autencitet er at stå stærkt i sin energi.

For at du kan stå stærkt i din energi, må du mærke din energi ved at være med den i din krop.

Fordi din energi er din krop, ligesom den er dine tanker og dine følelser og ikke mindst din sjæl.